Mohon Sekarang

Anda ada perniagaan?
Kami ada kemudahan.


Kami faham betapa pentingnya sesebuah perniagaan untuk menjadi lebih berdaya saing dan mampan. Kami ingin membantu anda menambah baik produktiviti dan mempercepatkan pertumbuhan perniagaan anda di peringkat awal, dan juga global. Dapatkan kemudahan kewangan dalam tempoh 1 minggu mengikut keperluan perniagaan anda.

Mengapa pilih
Alliance Digital SME?


Dapatkan Kelulusan dengan 3 langkah mudah


  • Lengkapkan dan hantar e-borang bersama MyKad (depan dan belakang) serta swafoto
  • Hantar penyata bank syarikat (6 bulan terkini)
  • Hadir temu duga secara maya selepas permohonan anda disenarai pendekkan
  • Mohon Sekarang

Soalan Lazim


Jumlah pembiayaan: RM20,000 hingga RM200,000.

Tempoh pembiayaan: 1 tahun hingga 5 tahun.

Kadar faedah: Kadar faedah rata adalah dari 5.90% hingga 13.78% setiap tahun atau bersamaan serendah 0.49% setiap bulan. Kadar faedah yang ditawarkan adalah bergantung kepada pihak bank.

Jumlah penuh faedah: Jumlah Pembiayaan (RM) x Kadar Faedah (%) x Tempoh Pembiayaan (Tahun).

✔️ Entiti perniagaan berdaftar di Malaysia

✔️ Permohonan dibuat oleh Pengarah/Pemegang Saham syarikat

✔️ Minimum 51% pegangan saham adalah dari warganegara Malaysia

✔️ Penyata bank syarikat 6 bulan terkini (PDF)*

✔️ Semua Pengarah/Pemegang Saham syarikat perlu menjadi penjamin pinjaman

Duti Setem: Seperti yang diperuntukkan di bawah undang-undang statut - Akta Setem 1949.

Fi Dokumentasi: Dikecualikan untuk pembiayaan RM100,000 dan ke bawah. Kadar rata sebanyak RM500 dikenakan untuk pembiayaan RM100,000 ke atas.

  • Tidak diperlukan
  • Tertakluk pada penilaian kredit anda oleh Alliance Bank. Untuk pembiayaan RM200,000 dan ke bawah, kesemua pengarah dan pemegang saham syarikat harus menjadi penjamin.